QALEREYA

Videolar

Nefrologiyanın ayrı-ayrı ayrı sahələri üzrə çəkilmiş videolar

Sertifikatlar

Həkimlik fəaliyyəti boyunca aldığı sertifikatlar